Проектиране, изграждане и монтаж на отоплителни системи и съоръжения на биомаса.
Комбиниран котел на твърдо гориво и пелети Bisolid Saver C
"Ератерм Инженеринг" ЕООД • Всички права запазени • eraterm_erato@abv.bg
Ератерм Инженеринг
Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките BISOLID са предназначени само за водогрейни котли BISOLID, изгарят дървесни пелети (0 6-8 mm, категория ЕN plus А1).
По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на
За нас | Е-магазин | Контакти
Контакти
Галерия
Оферта за инсталация
Промоции
Ценова листа
За нас
Продукти
ПРЕДИМСТВА:
- Възможност за изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети и въглища
- Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания
- Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон
- Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка
- Пелетните горелки BISOLID са напълно автоматизирани - запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа
- Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво
- Горивна камера отжароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация
- Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия
- Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон
- Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор
- Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя
- Възможност за управление на димосмукателен вентилатор
- Безшумна работа и ниска консумация на ел. мощност
- Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя

твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща едва тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).
Ръководство за монтаж и експлоатация на котела
Ръководство за монтаж и експлоатация на горелката


Купи online котел Bisolid Saver C 25kW
Купи online котел Bisolid Saver C 35kW
Купи online котел Bisolid Saver C 45kW