"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0 && $_FILES[$key]['size'] <= $max_filesize) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> ЕРАТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
"Ератерм Инженеринг" ЕООД • Всички права запазени • eraterm_erato@abv.bg
Ератерм Инженеринг
За нас | Е-магазин | Контакти
За нас
Ценова листа
Промоции
Оферта за инсталация
Галерия
Контакти
Продукти
Проектиране, изграждане и монтаж на отоплителни системи и съоръжения на биомаса.
Продукти
Вашето име*:
Е-мейл адрес*:
Телефон*:
Град*:
Адрес*:
Външни стени*:
Прозорци*:
Вътрешни стени*:
Под*:
Таван*:
Плоча между етажите*:
Височина на етажa*:
Размер на помещенията:
Cтайна температура*:
Отопляем етаж /таван/:
Oтопляем етаж /мазе/:
Предпочитания за отоплителни тела*:
Тръбна мрежа*:
Потребности на топла вода на човек:
Имате ли съществуващ бойлер в момента:
Обем на съществуващ бойлер (литри):
Предпочитания за слънчеви колектори:
Предпочитания за котел:
Допълнителна информация:
Моля прикачете чертежи на обекта:
Не
Да
Да
Не
30 литра
50 литра
70 литра
Да
Не
/стандартните норми са 50 литра на човек за ден/